Rabu, 27 April 2016

Wprawdzie kamienie ogrodzenia te pochodzą z odmiennych czasów i powstały w odmienny sposób zdarza się że są do siebie bardzo podobne, tak iż niekiedy mało biegłym ślipiem trudno je rozróżnić.

Wprawdzie głazy ogrodzenie te pochodzą z różnych epok i powstały w odmienny sposób bywają do siebie bardzo podobne, tak że czasami mało wprawnym okiem z trudem je rozróżnić.

Swoją karierę w ogrodzeniach zawdzięczają naturalnym barwom, banalnej obróbce a także względnie niskiej zapłacie. Występują w wielu krajach Polski – piaskowiec najprościej odszukać w Górach Świętokrzyskich, Karpatach a także Dolnym Śląsku, wapienie – na Lubelszczyźnie, Wyżynie Krakowsko -Częstochowskiej i także w Górach Świętokrzyskich. Ten artykuł ogrodzeniowy wydobywa się techniką odkrywkową w kamieniołomach, po czym sieka bądź od razu ociosuje, składa na solidnych paletach, oplątuje drucianą siatką i przekazuje do miejsca budowy ogrodzenia z plastiku na plot i furtkę ogrodzeniowa. Używany na ogrodzenia piaskowiec to nic innego jak scalony lepiszczem piach, jakiego ziarna nie przekraczają 2mm średnicy. Gdy lepiszczem jest np. krzemionka, zwiemy go krzemionkowym (kwarcyt), kiedy związki wapnia -wapiennym. Prócz podwaliny zlepiających występują tam też pozostałe domieszki, np. związki żelaza. Dzięki nim przekształca się barwa skał na ogrodzenie plastikowe na ogrodzenie i furtę ze sztachetek, przybierają one wtenczas przeróżne atramenty czerwieni, brązu a także zieleni. W przyrodzie ułożone są w warstwy o różnorakiej grubości, sięgającej nawet kilkudziesięciu metrów. Z tak sporych złóż kroi się najogromniejsze bloki, wykorzystywane później np. w rzeźbiarstwie. Wydobyte kamienie można także ciąć na sześciany o regularnych konturach, użytkowane potem w budownictwie (także na ogrodzenia). Wolno także je dzielić przy asyście specjalistycznych klinów a także dłut na małe, nietypowych konturów odłamki. Służą do układania powierzchni ścieżek a także budowy murków ogrodzeniowych.

Na nowoczesne sztachetki PCV stosuje się też wapienie - skały aluwialne, powstałe z nagromadzonych na dnie mórz i jezior pozostałości organizmów żywych, najczęściej muszli małż oraz ślimaków.

Przeważnie są bardziej miękkie aniżeli piaskowce, a za sprawą tego łatwiejsze w obróbce, ale również mniej trwałe. Wapienie pochodzące z archaicznych er geologicznych są twardsze, wolno je nawet polerować zalecane na ogrodzenia PVC na plot i bramkę ze sztachet. Nadają się jednakże głównie do stosowania w środku budynku, albowiem poddawane działaniu warunków atmosferycznych prędko tracą połysk. Wapienie można zastosować do konstrukcji murków ogrodzeniowych, na ścieżki oraz dojazdy, do aranżacji skwerów skalnych. Na Lubelszczyźnie korzysta się z nich również do budowy domów. Na nawierzchnie ścieżek ogrodowych najodpowiedniej przeznaczają się piaskowce krzemionkowe, bo są odporniejsze na ścieranie niż np. Wapienie.

W zależności od charakteru ogrodu a także naszych zamiłowań forma kamiennych tafel może być rozmaity – od łamanych, nierównych, aż po prosto skróconych prostokątów względnie kwadratów. Murki oraz sztachety z Winylu na plot i furtkę ze sztachet unosi się z kamieni wielorakiego obrysu, zestawionych na kamiennym względnie betonowym fundamencie. O ile ogrodzenie powstaje z kawałków o nierównych kształtach, wypada je trafnie zestawiać tzn. tak, iżby forma każdego następnego scalał się z poprzednim. Aby takie płot było stabilne jego grubość winna równać się 50-70 cm. Większe szczeliny w środku wolno wypełniać zaprawą cementową oraz gruzem. Ogrodzenie PCV z bloczków kamiennych o skróconych równych bokach muruje się podobnie jak z cegły czy też pustaków. Piaskowce i wapienie zdołamy wykorzystać też do budowy schodów, kominków ogrodowych oraz pozostałych komponentów tzw. małej architektury. Piaskowce wykorzystywane do budowy ogrodzenia Poznań należą do głazów mało odpornych na działanie czynników atmosferycznych. Pod wpływem wody, słońca i ujemnych temperatur migiem niszczeją i nabierają brzydkiego koloru. Bez trudu przerastają też mchem a także wodorostami. Można to udaremniać pokrywając pokrywę ogrodzenia Poznań czy też rzeźb specjalistycznymi impregnatami. Nie usiłujmy skrobać zanieczyszczeń z nawierzchni ogrodzenia Poznań szorstkimi narzędziami np. drucianą szczotką, dlatego że na kamieniu mogą zostać głębokie rysy. Sprofilowane jednostki szorują kamień ogrodzeniowy tzw. piaskarkami. Jeśli nie mamy możliwości mechanicznego szorowania ogrodzenia Poznań z piaskowca spróbujmy oczyścić go wodą z detergentem przy pomocy szczotki ryżowej. Jeśli jednak reflektujemy, aby głazy na ogrodzeniu ekspresowo wyglądały na stare, nie możemy ich niczym zabezpieczać ani czyścić.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar